Lista województw w Magento

Lista województw w Magento 5.00/5 / 7

Czysta instalacja Magento nie zawiera listy polskich województw. Efektem tego jest fakt, że na przykład przy składaniu zamówienia pojawia się pole tekstowe zamiast dropdowna. Oczywiście nie wpływa to pozytywnie na integralność bazy danych. Mogą pojawić się różne pisownie tego samego województwa.

Aby temu zaradzić, wdrażając Magento, trzeba dodać województwa do instalacji Magento. Jednym ze sposobów jest stworzenie rozszerzenia do Magento, które w instalatorze doda wszystkie województwa. Poniższy przykład jest oparty o normę ISO 3166-2:PL, która standaryzuje kody województw w Polsce. Warto też zauważyć, że według Rady Języka Polskiego nazwy województw piszemy zawsze z małej litery.

  public function addPolishRegions(){
    $_regions = $this->getRegions();
    foreach($_regions as $region){
      if(!Mage::getModel('directory/region')->loadByCode($region['code'],$region['country_id'])->getId()){
        Mage::getModel('directory/region')->setData($region)->save();
      }
    }
  }
  public function getRegions(){
     return array(
       array(
         'country_id' => 'PL',
         'code' => 'PL-DS',
         'default_name' => 'dolnośląskie'
       ),
       array(
         'country_id' => 'PL',
         'code' => 'PL-KP',
         'default_name' => 'kujawsko-pomorskie'
       ),
       array(
         'country_id' => 'PL',
         'code' => 'PL-LU',
         'default_name' => 'lubelskie'
       ),
       array(
         'country_id' => 'PL',
         'code' => 'PL-LB',
         'default_name' => 'lubuskie'
       ),
       array(
         'country_id' => 'PL',
         'code' => 'PL-LD',
         'default_name' => 'łódzkie'
       ),
       array(
         'country_id' => 'PL',
         'code' => 'PL-MA',
         'default_name' => 'małopolskie'
       ),
       array(
         'country_id' => 'PL',
         'code' => 'PL-MZ',
         'default_name' => 'mazowieckie'
       ),
       array(
         'country_id' => 'PL',
         'code' => 'PL-OP',
         'default_name' => 'opolskie'
       ),
       array(
         'country_id' => 'PL',
         'code' => 'PL-PK',
         'default_name' => 'podkarpackie'
       ),
       array(
         'country_id' => 'PL',
         'code' => 'PL-PD',
         'default_name' => 'podlaskie'
       ),
       array(
         'country_id' => 'PL',
         'code' => 'PL-PM',
         'default_name' => 'pomorskie'
       ),
       array(
         'country_id' => 'PL',
         'code' => 'PL-SL',
         'default_name' => 'śląskie'
       ),
       array(
         'country_id' => 'PL',
         'code' => 'PL-SK',
         'default_name' => 'świętokrzyskie'
       ),
       array(
         'country_id' => 'PL',
         'code' => 'PL-WN',
         'default_name' => 'warmińsko-mazurskie'
       ),
       array(
         'country_id' => 'PL',
         'code' => 'PL-WP',
         'default_name' => 'wielkopolskie'
       ),
       array(
         'country_id' => 'PL',
         'code' => 'PL-ZP',
         'default_name' => 'zachodniopomorskie'
       )

     );
  }