Jak pozbyć się parametru ___from_store z adresu sklepu Magento

Jak pozbyć się parametru ___from_store z adresu sklepu Magento 5.00/5 / 3

Aby usunąć parametr ___from_store należy wyedytować plik:

/app/design/frontend/default/template/page/switch/languages.phtml


i linijkę

<a href="<strong><?php echo $_lang->getCurrentUrl(); ?></strong>">

zamienić na

<a href="<strong><?php echo $_lang->getCurrentUrl(false); ?></strong>">