Jak pobrać wszystkie kategorie w Magento – kolekcja kategorii

Jak pobrać wszystkie kategorie w Magento – kolekcja kategorii 5.00/5 / 5

Jeśli potrzebujesz przetworzyć wszystkie kategorie w Magento, możesz posłużyć się poniższym przykładem.

$collection = Mage::getResourceModel('catalog/category_collection');

    $collection->addAttributeToSelect('name')
      ->load();

    $options = array();

    if ($addEmpty) {
      $options[] = array(
        'label' => Mage::helper('adminhtml')->__('-- Please Select a Category --'),
        'value' => ''
      );
    }
    foreach ($collection as $category) {
      $options[] = array(
        'label' => $category->getName(),
        'value' => $category->getId()
      );
    }