Skalowalność Magento

Skalowalność Magento

Co odróżnia Magento od innych platform sklepowych? Głównie to, że jest napisane i rozwijane przez komercyjną firmę (Varien, Ebay), która rozumie potrzeby dużych klientów.  Patrząc z perspektywy programisty każda  wersja Magento (Magento Community Edition, Enterprise Edition czy Magento Go) opiera się na tych samych podstawach. Oznacza to, że niezależnie od … Continue reading

Mage_Core

void addToChildGroup (string $groupName, Mage_Core_Block_Abstract $child) Mage_Core_Block_Abstract addToParentGroup (string $groupName) Mage_Core_Block_Abstract append (Mage_Core_Block_Abstract|string $block, [string $alias = '']) int countChildren () string escapeHtml (mixed $data, [array $allowedTags = null]) string escapeUrl (string $data) string formatDate ([string $date = null], [string $format = 'short'], [bool $showTime = false]) string formatTime ([string … Continue reading